2017

2017
by Jakub Wittchen

Blog Archive

Saturday, August 13, 2016

Poza Czasem / Teatr Akt in August

I perform as a vocalist and MC with Teatr Akt in Poza Czasem in August
* 07.08.2016 Hajnowka / Wertep
* 13.08.2016 Nowy Sacz
* 15.08.2016 Czarnkow
* 20.08.2016 Swidnik