2017

2017
by Jakub Wittchen

Blog Archive

Thursday, December 1, 2016

Dinge at Teatr Studio

CHOREOGRAPHY
Ramona Nagabczyńska
DŹWIĘK/SOUND
Dominik Strycharski
REŻYSERIA ŚWIATEŁ/LIGHT
Ewa Garniec
WYSTĘPUJĄ/CAST
Magda Jędra
Ramona Nagabczyńska
Paweł Sakowicz
Anita Wach
DATA PREMIERY/PREMIERED
10/05/2014

Dinge to wielogodzinny performans muzealny autorstwa Ramony Nagabczyńskiej mający postać obiektu choreograficznego. Badana jest w nim choreograficzna istota systemów zależności, zarówno tych naturalnych, jak i tych wytworzonych przez człowieka. Punktem wyjścia do rozważań jest kanoniczna praca szwajcarskich artystów Fischli & Weiss „Der Lauf der Dinge”. Forma performensu, przypominająca raczej rzeźbę kinetyczną niż spektakl taneczny, jest próbą odwrócenia perspektywy z teatralnej na plastyczną, i co za tym idzie przewartościowania istoty cielesności oraz dramaturgii w tańcu. Praca ta jest propozycją przemyślenia procesu materializacji gestu tancerza i doświadczenia własnego „ja” w splocie działań świadomych, intencjonalnych, jak również tych przypadkowych, podyktowanych prawami fizyki. Nagabczyńska dąży do zbudowania ciągu zdarzeń scenicznych, które wymagają od tancerzy nieustannej negocjacji swojego bytu, zacierając granicę między tym co podmiotowe i przedmiotowe w istocie ludzkiej i obecności performera.

LINK HERE