2017

2017
by Jakub Wroblewski

Blog Archive

Wednesday, October 5, 2016

Core 6 / Czoczko on BytOFFsky Festival 2016

Poza przeciętnością to hasło przyświecające imprezie kulturalnej, która każdego roku odbywa się w Bytowie.

BytOFFsky Festival to trwający kilka dni cykl spotkań artystycznych, koncertów przeróżnej muzyki, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, warsztatów oraz wystaw. Jest to niecodzienne przedsięwzięcie. Wydarzenie to odbywa się w różnych miejscach Bytowa m.in. w sali widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury, w Muzeum Zachodniokaszubskim, w restauracjach, na bytowskim rynku, jak również w bytowskich szkołach. Przez tych kilka dni Bytów jest miastem teatru i muzyki.