2017

2017
by Jakub Wittchen

Blog Archive

Sunday, April 12, 2015

About Music Diary/O Dzienniku Muzycznym

Hello. Just a few words of explanation regarding my Music Diary.

Why did I start this? Firstly, to keep me in process of inventing music every day again from scratch.
To keep me motivated, to work just a bit more. To develop my music language.
To experiment, explore, experience and discover.
To think and redefine my approach.
To understand.
And in the end - to share!

---

Hello. Kilka słów wyjaśnienia dotyczących mojego Dziennika Muzycznego.

Dlaczego zacząłem? Po pierwsze po to by nie ustawać w procesie wynajdywania muzyki codziennie od początku.
By trwać w motywacji, by pracować trochę więcej. By rozwijać swój język muzyczny.
By eksperymentować, eksplorować, doświadczać i odkrywać.
By myśleć i wciąż redefiniować swoje podejście.
By zrozumieć.
I w końcu - by się dzielić!

Thanks!