2017

2017
by Jakub Wroblewski

Blog Archive

Thursday, January 3, 2013

2012 is over

Ok so this is some things I did in 2012, the list should be updated soon:

Gigs with:

DKS Trio
Malgosia Haduch/Melissa/Maria/Dominik Strycharski Doministry/Szpura/Mazurkiewicz
Dokuro/Doministry/Dickaty
Zerang/Trzaska/Zimpel/Strycharski
Drury/Wright/Strycharski/Mazurkiewicz
Roginski/Strycharski/Szpura/Zemler

Preparation of debut Organic Panic album

Recording of DKS Trio album

Recording of the 4th PULSARUS album

Premiere of "Tytus Andronikus", by W. Klemm, music & live performance Doministry, Teatr Stary, Cracow

Premiere of "Wieczor Trzech Kroli" by. K. Raduszynska, music by Dominik Strycharski, Teatr Nowy, Lodz

Premiere of "In the Dark, Dark House" by G. Kania, music by Dominik Strycharski, Teatr Narodowy, Warsaw

Premiere of "Wanda" by Anna Badora, Schauspielhaus Graz, music Doministry (vocals & beatbox)

Premiere of "Nora", dir. W. Klemm, Schauspielhaus Graz, music Doministry

Premiere of "Aktor", Teatr Narodowy Warsaw, dir. M. Zadara, music and sound design Doministry & Pulsarus

Premiere of "Marzenie Nataszy", dir. W. Urbanski, music Doministry, Teatr Powszechny

Ksiązka o starej kobiecie | dir. Wojtek Klemm, Dramaturgy Michał Pabian, Music Dominik Strycharski, Cast: Andrzej Konopka, Joanna Niemirska, Piotr Ligienza, Visualisation: Marta Kosek, Rafał Krus