2017

2017
by Jakub Wroblewski

Blog Archive

Sunday, September 9, 2012

Strycharski Mazur & Zimpel review

http://jazzarium.pl/przeczytaj/relacje/kolektywna-improwizacja-swobodna-%E2%80%93-rafa%C5%82-mazur-dominik-strycharski-w-pardon-tu