2017

2017
by Jakub Wroblewski

Blog Archive

Sunday, April 25, 2010

Slowacki. Rekonstrukcja ikony. Trajektorie 11.03.2010


Słowacki. Rekonstrukcja ikony. Trajektorie

Dominik Strycharski: kompozycja, koncept, muzyka, głos
Łukasz Kos: akto, głos
Rozalia Mierzicka : aktorka, głos
Ilona Trybuła: taniec, improwizacja
Rafał Dziemidok: taniec, improwizacja
Marek Troszyński: wykład

„O człowieku świadczą rzeczy doniosłe i rzeczy małe. Rzeczy niedokończone są takim samym śladem człowieka jak te „uznane”, ale takim który rzadko przedostaje się do publicznej świadomości, do wiedzy innych. Są one nieznaną trajektorią czyjegoś istnienia. Odmitologizowaną, wyzutą z wizerunkowości i niedokończonym rozdziałem bytu. Równie interesującym i tylko pozornie peryferyjnym, nieznaczącym. Zakłócenie, błąd, mylny trop – to wszystko buduje nas w równym stopniu co jawne i wypolerowane akty."

Link:
http://www.instytut-teatralny.pl/index.php?go=main&ins=2&tyt=175&ut=194