2017

2017
by Jakub Wittchen

Blog Archive

Wednesday, December 23, 2009

List Otwarty do Ministra Kultury


Warszawa. List otwarty do Ministra Kultury w sprawie Teatru Studio
Forum Obywatelskie Teatru Współczesnego protestuje przeciwko nieprzejrzystości procedur prowadzących do wyłonienia nowych dyrektorów warszawskiego Teatru Studio


Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szanowny Panie Ministrze,

Forum Obywatelskie Teatru Współczesnego protestuje przeciwko nieprzejrzystości procedur prowadzących do wyłonienia nowych dyrektorów warszawskiego Teatru Studio.


Pragniemy zaznaczyć, że nasze uwagi nie mają charakteru personalnego - nie kwestionujemy kompetencji oraz dotychczasowych osiągnięć Grzegorza Brala i Macieja Klimczaka.


Niepokoi nas natomiast sam proces wyboru, który dokonał się w sposób niejawny i bez konsultacji ze środowiskiem twórców teatralnych. Jest to dla nas kolejny dowód świadczący o urzędniczej wszechwładzy i ignorowaniu głosów pochodzących spoza wąskiego grona decydentów. Nie upubliczniono warunków i kryteriów, jakie doprowadziły do wyłonienia nowych władz Teatru; nie wiemy także, kto zgłaszał kandydatów oraz którzy z nich brani byli pod uwagę. Brak jawnych informacji uniemożliwia racjonalną ocenę enigmatycznych planów artystycznych nowej dyrekcji, ponieważ niemożliwe jest porównanie ich z propozycjami konkurencyjnymi. Tak prowadzone procedury podważają nasze zaufanie wobec metod zarządzania instytucjami polskiego teatru.Zanim dojdzie do podpisania nominacji nowych dyrektorów Teatru Studio, prosimy Pana o przeanalizowanie szczegółów dotyczących ich wyboru, w szczególności planów, jakie przedstawili oraz listy kandydatów, którzy byli brani pod uwagę.

Z poważaniem,

Forum Obywatelskie Teatru Współczesnego
Andrzej Bartnikowski
Agnieszka Błońska
Michał Borczuch
Katarzyna Borkowska
Remigiusz Brzyk
Łukasz Chotkowski
Paweł Demirski
Paweł Dobrowolski
Bartosz Frąckowiak
Iga Gańczarczyk
Krzysztof Garbaczewski
Małgorzata Głuchowska
Maja Kleczewska
Wojtek Klemm
Redbad Klijnstra
Natalia Korczakowska
Łukasz Kos
Marcin Liber
Anna Met
Paweł Mościcki
Jacek Papis
Katarzyna Raduszyńska
Piotr Ratajczak
Wiktor Rubin
Radosłw Rychcik
Anna Smolar
Igor Stokfiszewski
Dominik Strycharski
Monika Strzępka
Weronika Szczawińska
Paweł Sztarbowski
Tomasz Śpiewak
Iwo Vedral
Marcin Wierzchowski
Barbara Wysocka
Michał Zadara
Wojtek Zrałek-Kossakowski


AKTORZY '70 '80

Mieszko Barglik
Dominika Biernat
Juliusz Chrzątowski
Aleksandra Cwen
Tomasz Cymerman
Maria Czykwin
Jan Dravnel
Lena Frankiewicz
Piotr Głowacki
Izabela Gwizdak
Anita Jancia
Jakub Kamieński
Rozalia Mierzicka
Marta Nieradkiewicz
Marta Ojrzyńka
Sebastian Pawlak
Martyna Peszko
Magda Popławska
Krzysztof Skonieczny
Anita Sokołowska
Adam Szczyszczaj
Leszek Spychał
Marcin Tyrol
Katarzyna Warnke
Anna Wojnarowska
Krzysztof Zarzecki
Małgorzata Zawadzka
Krzysztof Zawadzki
Katarzyna Zielińska