2017

2017
by Jakub Wittchen

Blog Archive

Tuesday, October 27, 2009

Piekarnia Review

Click the link HERE!
"... Slapstick, stylizowane sceny, choreografia i muzyka dają wysoce sugestywny obraz, balansujący konsekwentnie pomiędzy rezygnacją a eskalacją, który wprowadza do brechtowskiego studium kapitalizmu podwójne dno i nadaje mu bardzo aktualne dźwięki (muzyka Dominika Strycharskiego).»